Tlačiť

STN ISO 4251-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 4251-4
Slovenský názov: Pneumatiky (Pevnosť kostry vyznačených sérií) a ráfy poľnohospodárskych traktorov a strojov. 4. časť: Pneumatiky- Klasifikácia a názvoslovie
Anglický názov: Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines. Part 4: Tyre classification and nomenclature
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1996
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.020, 83.160.30
Triediaci znak: 63 1022
Úroveň zapracovania: idt ISO 4251-4:1992
Vestník: 12/96
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 4251 špecifikuje klasifikačné kódy a názvoslovie na označovanie nosnosti plášťov pneumatík poľnohospodárskych traktorov a strojov.