Tlačiť

STN 63 5815


Označenie: STN 63 5815 zrušená
Slovenský názov: Gumové pružiny. Pružiny uholníkové
Anglický názov: Rubber springs. Angle-shaped rubber springs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 24. 6. 1964
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 21.160, 83.140
Triediaci znak: 63 5815
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 04/65, Zmena b V 12/67
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: