Tlačiť

STN 64 2301/a


Označenie: STN 64 2301/a zrušená
Slovenský názov: Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Aminoplasty. Lisovacia hmota 301
Anglický názov: Plastics. Amino plastic moulding materials. Moulding material 301
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1990
Dátum zrušenia: 1. 3. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 64 2301
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/90
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: