Tlačiť

STN 65 1049


Označenie: STN 65 1049 zrušená
Slovenský názov: Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu sodného a oxidu draselného
Anglický názov: Aluminium oxide. Determination of sodium oxide and potassium oxide contents
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 4. 1991
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.060.20, 71.100.10
Triediaci znak: 65 1049
Úroveň zapracovania: eqv ISO 1617:1976
Vestník: 11/91
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 65 1049:1978-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: