Tlačiť

STN 65 1051


Označenie: STN 65 1051 zrušená
Slovenský názov: Oxid hlinitý. Metóda stanovenia sypného uhla
Anglický názov: Aluminum oxide. Determination of angle of repose
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 5. 1979
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 71.060.20, 71.100.10
Triediaci znak: 65 1051
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: