Tlačiť

STN 65 1062


Označenie: STN 65 1062 zrušená
Slovenský názov: Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie zvyšku na site
Anglický názov: Inorganic compounds of phosphorus. Determination of sieve residue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 22. 9. 1988
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.060
Triediaci znak: 65 1062
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/89
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: