Tlačiť

STN 65 1073


Označenie: STN 65 1073 zrušená
Slovenský názov: Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu síranov
Anglický názov: Phosphorus and inorganic compounds of phosphorus. Determination of sulfates content
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1982
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: SK
ICS: 71.060, 71.060.10, 71.060.50
Triediaci znak: 65 1073
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/83
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 04/88
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: