Tlačiť

STN 73 6202/g


Označenie: STN 73 6202/g zrušená
Slovenský názov: Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov
Anglický názov: Unified bridge order. Load and static calculation of bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1983
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 6202
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/83
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: