Tlačiť

STN 73 6203/a


Označenie: STN 73 6203/a zrušená
Slovenský názov: Zaťaženie mostov
Anglický názov: Load action on bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1988
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 73 6203
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/88
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-2:2006-05 (73 6203)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: