RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 75 2911
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 75 2911Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 75 2911
Slovenský názov: Vodné značky
Anglický názov: Flood marks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 1997
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060
Triediaci znak: 75 2911
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 75 2911:1993-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady zhotovovania a spôsob osadzovania vodných značiek. Zásady a pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri zriaďovaní, kontrole a ochrane vodných značiek sú uvedené v informatívnej prílohe B.