Tlačiť

STN 80 7023


Označenie: STN 80 7023 zrušená
Slovenský názov: Osobná bielizeň z tkanín. Systém veľkostí pre ženy a mužov a označovanie veľkostí
Anglický názov: Underwear of textile fabrics. Women's and men's size system and size designation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 8. 11. 1989
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 01.080.10, 61.020
Triediaci znak: 80 7023
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 10/90
Nahradzujúce normy: STN EN 13402-3:2005-11 (80 7006)
Nahradené normy: STN 80 0091:1963-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: