Tlačiť

STN 80 7025


Označenie: STN 80 7025 zrušená
Slovenský názov: Osobná bielizeň z tkanín. Systém veľkosti pre dievčatá a chlapcov a označovanie veľkostí
Anglický názov: Underwear of textile fabrics. Girl's and boy's size system designation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 11. 10. 1989
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 01.080.10, 61.020
Triediaci znak: 80 7025
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/90
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 01/91
Nahradzujúce normy: STN EN 13402-3:2005-11 (80 7006)
Nahradené normy: STN 80 7015:1968-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: