Tlačiť

STN ISO 3635


Označenie: STN ISO 3635 zrušená
Slovenský názov: Označovanie veľkostí oblečenia. Definície a metodika merania telesných rozmerov
Anglický názov: Size designation of clothes. Definitions and body measurement procedure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1997
Dátum zrušenia: 1. 9. 2002
Jazyk: SK
ICS: 17.040, 59.080, 61.020
Triediaci znak: 80 7035
Úroveň zapracovania: idt ISO 3635:1981
Vestník: 05/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13402-1:2002-09 (80 7006)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje telesné rozmery a stanovuje jednotnú metodiku ich meraní.