Tlačiť

STN 13 1214/B


Označenie: STN 13 1214/B zrušená
Slovenský názov: PRIRUBOVE~SPOJE POTRUBI. PRIRUBOVA~HRDLA LITA Z OCELI JT 64
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1985
Dátum zrušenia: 1. 1. 1991
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 13 1214
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/85
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 13 1160-2:1987-05
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: