Tlačiť

STN 80 7002


Označenie: STN 80 7002 zrušená
Slovenský názov: OBLECENIE. NAZVOSLOVIE A CLENENIE
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 24. 12. 1981
Dátum zrušenia: 1. 8. 1993
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 80 7002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/82
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A V 03/83, Zmena B V 02/89
Nahradzujúce normy: STN 80 7002:1993-08
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: