Tlačiť

STN 80 7002/A


Označenie: STN 80 7002/A zrušená
Slovenský názov: OBLECENIE. NAZVOSLOVIE A CLENENIE
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1983
Dátum zrušenia: 1. 8. 1993
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 80 7002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/83
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 80 7002:1993-08
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: