Tlačiť

STN 42 8611


Označenie: STN 42 8611 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi tvárnené. Tyče kruhové z medi a zliatin medi ťahané za studena s dovolenými odchýlkami h 12. Rozmery
Anglický názov: Wrought copper and copper alloys. Copper and copper alloy cold-drawn bars, tolerances h 12. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 27. 7. 1966
Dátum zrušenia: 1. 9. 1995
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 42 8611
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 42 8611:1995-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: