Tlačiť

STN 65 6198/a


Označenie: STN 65 6198/a zrušená
Slovenský názov: Motorové palivá. Metóda stanovenia obsahu živicových látok
Anglický názov: Motor fuels. Method for determination of bituminous components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1986
Dátum zrušenia: 1. 4. 1999
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 65 6198
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6246:1999-04 (65 6198)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: