Tlačiť

STN EN 21560


Označenie: STN EN 21560 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Dentálna ortuť
Anglický názov: Dentistry. Dental mercury
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2000
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 66 5229
Úroveň zapracovania: idt EN 21560:1991, idt ISO 1560:1985
Vestník: 04/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 24234:2005-04 (85 6342)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ortuť určenú na prípravu dentálneho amalgámu a požiadavky na jej balenie a označovanie.