Tlačiť

STN EN ISO 11149


Označenie: STN EN ISO 11149 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Optické vláknové konektory na netelekomunikačné laserové aplikácie (ISO 11149: 1997)
Anglický názov: Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Fibre optic connectors for non-telecommunication laser application
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2000
Dátum zrušenia: 1. 12. 2005
Jazyk: SK
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2011
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11149:1997, idt ISO 11149:1997
Vestník: 04/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje informácie, ktoré má poskytnúť dodávateľ konektorov, laserových zariadení, montážnych jednotiek optických vláken a optických káblov.