Tlačiť

STN EN ISO 11551


Označenie: STN EN ISO 11551 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobná metóda na stanovenie koeficienta absorpcie optických laserových komponentov (ISO 11551:1997)
Anglický názov: Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test method for absorptance of optical laser components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2000
Dátum zrušenia: 1. 7. 2004
Jazyk: SK
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2012
Úroveň zapracovania: idt ISO 11551:1997, idt EN ISO 11551:1997
Vestník: 09/00
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11551:2004-07 (19 2012)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje postupy a metódy získania porovnateľných hodnôt na stanovenie koeficientu absorpcie optických laserových komponentov.