RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 1567
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 1567


Označenie: STN EN ISO 1567 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Polyméry základu zubnej protézy (ISO 1567: 1999)
Anglický názov: Dentistry. Denture base polymers (ISO 1567:1999)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 2. 2006
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 1567:2000, idt ISO 1567:1999
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15854:2006-02 (85 6320)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma klasifikuje polyméry základu zubnej protézy a kopolyméry a špecifikuje ich požiadavky.Obsah normy STN EN ISO 1567
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Definície 7
4 Klasifikácia 8
5 Požiadavky 8
6 Odber vzoriek 10
7 Príprava skúšobných telies 11
8 Skúšobné metódy 11
9 Požiadavky na etiketovanie, označovanie, balenie a na návod dodaný výrobcom 26
Príloha A (normatívna) Metóda vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)
na stanovenie obsahu metylmetakrylátu (MMA)
28
Príloha B (informatívna) Literatúra 30
Príloha ZA (normatívna) Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami
31