Tlačiť

STN EN ISO 11990


Označenie: STN EN ISO 11990 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti nadstavca tracheálnej trubice proti laseru (ISO 11990:1999)
Anglický názov: Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shafts (ISO 11990:1999)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2001
Dátum zrušenia: 1. 12. 2003
Jazyk: SK
ICS: 11.040.70, 31.260
Triediaci znak: 19 2017
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11990:1999, idt ISO 11990:1999
Vestník: 08/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/02,
Nariadenie vlády: 572/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11990:2003-12 (19 2017)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: