Tlačiť

STN EN 71-1/A5


Označenie: STN EN 71-1/A5 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti
Anglický názov: Safety of toys. Part 1: Mechanical and physical properties
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2002
Dátum zrušenia: 1. 10. 2006
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 94 3094
Úroveň zapracovania: idt EN 71-1:1998/A5:2000
Vestník: 01/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 11/00, 6/04, 8/02, 12/05,
Nariadenie vlády: 302/2004 395/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 71-1:2006-10 (94 3094)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 71 stanovuje požiadavky a metódy skúšok mechanických a fyzikálnych vlastností hračiek.