Tlačiť

STN EN 10263-4


Označenie: STN EN 10263-4 zrušená
Slovenský názov: Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena. Časť 4: Technické dodacie podmienky pre ocele na zošľachťovanie
Anglický názov: Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion. Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2002
Dátum zrušenia: 1. 5. 2018
Jazyk: EN
ICS: 77.140.65, 77.140.60
Triediaci znak: 42 6456
Úroveň zapracovania: idt EN 10263-4:2001
Vestník: 04/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 06/03
Nahradzujúce normy: STN EN 10263-4:2018-05 (42 6456)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: