RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11146
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11146


Označenie: STN EN ISO 11146 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy na parametre laserového lúča. Šírka a uhol rozptylu (ISO 11146:1999)
Anglický názov: Laser and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam widths, divergence angle and beam propagation factor (ISO 11146:1999)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2002
Dátum zrušenia: 1. 7. 2009
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2027
Úroveň zapracovania: idt ISO 11146:1999, idt EN ISO 11146:1999
Vestník: 07/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: