RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50266-2-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50266-2-2


Označenie: STN EN 50266-2-2 zrušená
Slovenský názov: Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúška vertikálne šíreným plameňom vertikálne uložených vodičov alebo káblov vo zväzkoch. Časť 2-2: Postupy. Kategória A
Anglický názov: Common test methods for cables under fire conditions. Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables.- Part 2-2: Procedures. Category A
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia: 1. 8. 2012
Jazyk: CS
ICS: 13.220.40, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7102
Úroveň zapracovania: idt EN 50266-2-2:2001
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 4/03, 6/04, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004 392/1999
Zmeny: Oprava C1 V 04/03
Nahradzujúce normy: STN EN 60332-3-22:2010-06 (34 7101)
Nahradené normy: STN EN 50266-2-2:2001-10 (34 7102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: