Tlačiť

STN EN 10264-2


Označenie: STN EN 10264-2 zrušená
Slovenský názov: Oceľový drôt a drôtené výrobky. Oceľový drôt na laná. Časť 2: Nelegovaný oceľový drôt ťahaný za studena na laná na všeobecné používanie
Anglický názov: Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia: 1. 7. 2012
Jazyk: EN
ICS: 77.140.65
Triediaci znak: 42 6475
Úroveň zapracovania: idt EN 10264-2:2002
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10264-2:2012-07 (42 6475)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: