RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 3534-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 3534-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 3534-3
Slovenský názov: Štatistika. Slovník a značky. Časť 3: Navrhovanie experimentov
Anglický názov: Statistics. Vocabulary and symbols. Part 3: Design of experiments
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.03, 01.075, 03.120.30
Triediaci znak: 01 0216
Úroveň zapracovania: idt ISO 3534-3:1999
Vestník: 03/03
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 3534/3:1993-06 (01 0216)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhovania experimentov a používa sa pri navrhovaní ďalších medzinárod. noriem.Obsah normy STN ISO 3534-3
Obsah

Strana
Predhovor 4
Úvod 4
Predmet normy 6
1 Všeobecné termíny 6
2 Usporiadanie experimentov 20
3 Metódy analýzy 38
Literatúra 47
Slovenský register 48
Anglický register 50
Francúzsky register 52