RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60730-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60730-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60730-1
Slovenský názov: Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Automatic electrical controls for household and similar use. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 97.120
Triediaci znak: 36 1950
Úroveň zapracovania: idt IEC 60730-1:1999, idt EN 60730-1:2000
Vestník: 03/03
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 4/03, 9/09, 6/04, 3/05, 6/12, 6/10, 5/11, 5/04, 2/09, 8/11, 10/13, 11/07, 4/06, 9/07, 10/08, 6/15, 3/06, 5/10, 10/09, 4/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 194/2005 245/2004 308/2004 392/1999 394/1999
Zmeny: Zmena *A11 V 04/03, Zmena *A12 V 06/04, Zmena *A13 V 05/05, Zmena *A1 V 06/05, Zmena A1 V 04/05, Zmena *A14 V 07/05, Zmena *A15 V 07/07, Zmena *A16 V 10/07, Oprava C1 V 11/07, Zmena *A2 V 04/09, Oprava A16/C1 V 06/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre automatické elektrické zariadenia používané v zariadeniach pre domácnosť a na pod. účely.Obsah normy STN EN 60730-1
1 Predmet normy a odkazy na normy 8
2 Definície 12
3 Všeobecné požiadavky 27
4 Všeobecne o skúškach 28
5 Menovité hodnoty 31
6 Triedenie 31
7 Informácie 39
8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 46
9 Pripojenie na ochranný vodič 49
10 Svorky a ukončenia 52
11 Konštrukčné požiadavky 59
12 Odolnosť proti vlhkosti a prachu 73
13 Elektrická pevnosť a izolačný odpor 76
14 Ohrievanie 79
15 Výrobné odchýlky a drift 84
16 Vplyv okolitého prostredia 85
17 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť 86
18 Mechanická pevnosť 94
19 Časti so závitmi a spoje 97
20 Povrchové cesty, vzdušné vzdialenosti a vzdialenosti naprieč izoláciou 100
21 Odolnosť proti teplu, ohňu a plazivým prúdom 108
22 Odolnosť proti korózii 112
23 Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) – vyžarovanie 112
24 Súčasti 113
25 Normálna prevádzka 114
26 Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) – odolnosť 114
27 Abnormálna prevádzka 114
28 Návod na použitie elektronického odpojenia 115
Obrázky 115
Príloha A (normatívna) – Nezmazateľnosť označenia 130

Príloha B (normatívna) – Meranie povrchových ciest a vzdušných vzdialeností 132
Príloha E (normatívna) – Obvod na meranie unikajúceho prúdu 138
Príloha F (normatívna) – Kategórie odolnosti proti teplu a horeniu 139
Príloha G (normatívna) – Skúšky odolnosti proti teplu a ohňu 140
Príloha H (normatívna) – Požiadavky na elektronické riadiace zariadenia 142
Príloha J (normatívna) – Požiadavky na riadiace zariadenia s termistormi 179
Príloha K (informatívna) – Menovité napätia napájacích systémov pre rôzne režimy riadenia
prepätí 184
Príloha L (normatívna) – Prepäťové kategórie 186
Príloha M (informatívna) – Typické používanie 187
Príloha N (informatívna) – Stupne znečistenia 188
Príloha P (normatívna) – Skúšky spôsobilosti povlaku na doskách s tlačenými spojmi 189
Príloha Q (normatívna) – Skúšky spôsobilosti povlaku na doskách s tlačenými spojmi 191
Príloha R (informatívna) – Vysvetlivky ku skúške odolnosti proti výbojom 193
Príloha S (informatívna) – Pokyny na používanie kapitoly 20 197
Zoznam kľúčových slov (informatívny) 199
Príloha ZA (normatívna) – Odkazy na medzinárodné publikácie citované v tejto norme a im zodpovedajúce európske normy 210
Príloha ZB (normatívna) – Osobitné národné podmienky 214
Príloha ZC (informatívna) – A odchýlky 215