RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60192
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60192Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60192
Slovenský názov: Nízkotlakové sodíkové výbojky. Prevádzkové požiadavky
Anglický názov: Low-pressure sodium vapour lamps. Performance specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.140.30
Triediaci znak: 36 0250
Úroveň zapracovania: idt IEC 60192:2001, idt EN 60192:2001
Vestník: 02/03
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60192:2002-02 (36 0250)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje prevádzkové požiadavky na nízkotlakové sodíkové výbojky na všeobecné osvetľovanie.Obsah normy STN EN 60192
Obsah
strana

1 Všeobecné ustanovenia 6
1.1 Predmet normy 6
1.2 Odkazy na normy 6
1.3 Definície 6
1.4 Požiadavky na výbojku 7
1.4.1 Všeobecné ustanovenia 7
1.4.2 Rozmery 7
1.4.3 Pätice 7
1.4.4 Parametre zapaľovania 8
1.4.5 Elektrické parametre 8
1.4.6 Fotometrické parametre 8
1.5 Údaje na konštruovanie svietidla 8

Príloha A (normatívna) – Metóda merania parametrov zapaľovania 9

Príloha B (normatívna) – Metóda merania elektrických a fotometrických parametrov 10

Príloha C (informatívna) – Údaje na konštruovanie svietidla 12

Literatúra 13

2 Údajové listy 14
2.1 Všeobecné zásady číslovania listov 14
2.2 Zoznamy údajových listov 14
2.2.1 Zoznam údajových listov výbojok 14
2.2.2 Zoznam listov s maximálnymi rozmermi výbojok 14

Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné normy a príslušné európske normy 29