Tlačiť

STN EN ISO 11810


Označenie: STN EN ISO 11810 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserom zodpovedajúce zariadenia. Skúšobná metóda na určenie odolnosti chirurgických rúšok a/alebo prikrývok na ochranu pacienta na lasery (ISO 11810:2002)
Anglický názov: Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Test method for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers (ISO 11810:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2003
Dátum zrušenia: 1. 10. 2007
Jazyk: EN
ICS: 11.140, 13.220.40, 31.260
Triediaci znak: 19 2026
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11810:2002, idt ISO 11810:2002
Vestník: 03/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 2/04,
Nariadenie vlády: 572/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11810-2:2007-10 (19 2026)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: