RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60081
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60081Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60081
Slovenský názov: Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky
Anglický názov: Double-capped fluorescent lamps. Performance specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.140.30
Triediaci znak: 36 0275
Úroveň zapracovania: idt IEC 60081:1997, idt EN 60081:1998
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 05/04, Zmena *A2 V 05/04, Zmena *A3 V 05/06, Zmena *A4 V 09/10, Zmena *A5 V 08/14, Zmena A6 V 04/18, Zmena A11 V 12/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60081:2001-06 (36 0275)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje prevádzkové požiadavky na dvojpäticové žiarivky na všeobecné osvetľovanie.Obsah normy STN EN 60081
1 Všeobecné ustanovenia 6
1.1 Predmet normy 6
1.2 Vyhlásenie 6
1.3 Normatívne odkazy 6
1.4 Definície 7
1.5 Požiadavky na žiarivky 7
1.6 Údaje na konštruovanie predradníka a štartéra 9
1.7 Údaje na konštruovanie svietidla 9

Prílohy

A (normatívna) – Metóda skúšania parametrov zapaľovania 10
B (normatívna) – Metóda skúšania elektrických, fotometrických a katódových parametrov 15
C (normatívna) – Metóda skúšania súčiniteľa starnutia a životnosti 20
D (normatívna) – Trichromatické súradnice 21
E (informatívna) – Údaje na konštruovanie predradníka a štartéra 29
F (informatívna) – Údaje na konštruovanie svietidla 30

Kapitola

2 Údajové listy 31
2.1 Všeobecné zásady číslovania údajových listov 31
2.2 Schematické údajové listy na určenie polohy rozmerov žiariviek 31
2.3 Údajové listy žiariviek 32

Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 155