Tlačiť

STN EN 10264-3


Označenie: STN EN 10264-3 zrušená
Slovenský názov: Oceľový drôt a drôtené výrobky. Oceľový drôt na laná. Časť 3: Kruhový a tvarovaný nelegovaný oceľový drôt na vysokopevnostné použitie
Anglický názov: Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2003
Dátum zrušenia: 1. 7. 2012
Jazyk: EN
ICS: 77.140.45, 77.140.65
Triediaci znak: 42 6475
Úroveň zapracovania: idt EN 10264-3:2002
Vestník: 04/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10264-3:2012-07 (42 6475)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: