Tlačiť

STN EN 10263-1/AC


Označenie: STN EN 10263-1/AC zrušená
Slovenský názov: Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky
Anglický názov: Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion. Part 1: General technical delivery conditions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2003
Dátum zrušenia: 1. 5. 2018
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 42 6456
Úroveň zapracovania: idt EN 10263-1:2001/AC:2002
Vestník: 06/03
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10263-1:2018-05 (42 6456)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: