RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1186-7
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1186-7Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1186-7
Slovenský názov: Materiály a predmety v styku s požívatinami. Plasty. Časť 7: Skúšobné metódy celkovej migrácie do vodných potravinových simulačných médií s použitím vrecka
Anglický názov: Materials and articles in contact with foodstuffs. Plastics. Part 7: Test methods for overall migration into aqueous food simulants using a pouch
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.250
Triediaci znak: 64 0247
Úroveň zapracovania: idt EN 1186-7:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1186-7:1998-11 (64 0247)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť tejto európskej normy opisuje skúšobné metódy na stanovenie celkovej migrácie do vodných potravinových simulačných médií z plastov určených na styk s poživatinami.Obsah normy STN EN 1186-7
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Podstata skúšky 6
4 Chemikálie 6
5 Prístroje a pomôcky 7
6 Príprava skúšobných vzoriek 7
7 Postup skúšky 8
8 Vyjadrenie výsledkov 9
9 Protokol o skúške 10
Príloha A (informatívna) Príklad držiaka vrecka 11
Príloha B (informatívna) Údaje o presnosti 12
Príloha ZA (informatívna) Súvislosť tejto európskej normy so smernicou Rady 89/109/EHS
a smernicou 90/128/EHS a pridruženými smernicami 13
Literatúra 15