Tlačiť

STN EN 13347Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13347
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Tyč a drôt na zváranie a spájkovanie
Anglický názov: Copper and copper alloys. Rod and wire for welding and braze welding
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 25.160.20, 25.160.50, 77.150.30
Triediaci znak: 42 8610
Úroveň zapracovania: idt EN 13347:2002
Vestník: 12/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje zloženie, požiadavky na vlastnosti a rozmerové odchýlky tyčí a drôtov z medi a zliatin medi určené na zváranie.Obsah normy STN EN 13347
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Označovanie 6
4.1 Materiál 6
4.2 Výrobok 6
5 Informácie na objednávke 7
6 Požiadavky 8
6.1 Zloženie 8
6.2 Rozmery a dovolené odchýlky 8
7 Odber vzoriek 8
8 Skúšobné metódy 9
8.1 Analýza (rozbor) 9
8.2 Zaokrúhľovanie výsledkov 9
9 Prehlásenie o zhode a dokumenty kontroly 9
9.1 Prehlásenie o zhode 9
9.2 Dokumenty kontroly 9
10 Označovanie, etiketovanie, balenie 9
10.1 Všeobecne 9
10.2 Označovanie a etiketovanie 9
10.3 Balenie 10
Tabuľka 1 – Zloženie medi 10
Tabuľka 2 – Zloženie rôznorodých zliatin medi 11
Tabuľka 3 – Zloženie medeno – zinkových zliatin 12
Tabuľka 4 – Zloženie zliatin medi na výrobu plechoviek 14
Tabuľka 5 – Zloženie medeno – hliníkových zliatin 15
Tabuľka 6 – Zloženie medeno – niklovo – zinkových zliatin 15
Tabuľka 7 – Použiteľné priemery a dovolené odchýlky od priemeru (vrátane kruhovitosti) 16
Tabuľka 8 – Dovolené odchýlky dĺžky od nominálnej dĺžky tyče 16
Tabuľka 9 – Rozmery uprednostnenej veľkosti cievky 17
Tabuľka 10 – Maximálna hmotnosť pre drôt na cievkach 18
Tabuľka 11 – Počet odberov vzoriek 18
Literatúra 19