RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11554
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11554


Označenie: STN EN ISO 11554 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových charakteristík laserového zväzku (ISO 11554: 2003)
Anglický názov: Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 10. 2006
Jazyk: SK
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2014
Úroveň zapracovania: idt ISO 11554:2003, idt EN ISO 11554:2003
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/04, 4/06,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11554:2006-10 (19 2014)
Nahradené normy: STN EN ISO 11554:2001-05 (19 2014)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje skúšobné metódy určovania výkonu a energie kontinuálnych a impulzných laserových zväzkov.Obsah normy STN EN ISO 11554
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Značky a jednotky merania 5
5 Princípy merania 6
6 Zoskupenie merania, skúšobné zariadenie a pomocné zariadenia 7
7 Meranie 10
8 Vyhodnotenie 11
9 Protokol o skúške 14
Príloha A (informatívna) – Relatívna intenzita šumu (RIN) 17
Literatúra 19