RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11990
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11990


Označenie: STN EN ISO 11990 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti nadstavca tracheálnej trubice proti laseru (ISO 11990: 2003)
Anglický názov: Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Determination of laser resistance of tracheal tube shafts (ISO 11990: 2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 1. 2012
Jazyk: SK
ICS: 11.040.30, 31.260
Triediaci znak: 19 2017
Úroveň zapracovania: idt ISO 11990:2003, idt EN ISO 11990:2003
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/07, 4/10, 8/12, 4/09, 10/11, 12/07, 2/04, 2/06, 11/09, 11/10, 7/08,
Nariadenie vlády: 582/2008 572/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11990-1:2012-01 (19 2017)
Nahradené normy: STN EN ISO 11990:2001-09 (19 2017)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje skúšobné metódy odolnosti nadstavca tracheálnej trubice proti pôsobeniu lasera.Obsah normy STN EN ISO 11990
Úvod 6
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Princíp 7
5 Význam a využitie skúšky 7
6 Prístroj 7
6.1 Systém na prívod plynu 7
6.2 Bezpečnostná skrinka 8
6.3 Odvod spalín 9
6.4 Lasery a dodávacie systémy 9
6.5 Analyzátor kyslíka 10
7 Činidlá a materiály 10
8 Príprava skúšobnej vzorky 10
9 Príprava prístroja 11
10 Skúšobná metóda 11
11 Interpretácia výsledkov 12
12 Protokol o skúške 13
Literatúra 14