Tlačiť

STN EN 3724


Označenie: STN EN 3724 zrušená
Slovenský názov: Letectvo a kozmonautika. Skrutky s bihexagonálnou hlavou, odľahčeným driekom, s dlhým závitom, zo zliatiny titánu TI-P64001, s povlakom MoS2. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote okolia)
Anglický názov: Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Dátum zrušenia: 1. 5. 2005
Jazyk: EN
ICS: 49.030.20
Triediaci znak: 31 3175
Úroveň zapracovania: idt EN 3724:2003
Vestník: 10/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 3724:2005-05 (31 3175)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: