RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14275
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14275


Označenie: STN EN 14275 zrušená
Slovenský názov: Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok
Anglický názov: Automotive fuels. Assessment of petrol and diesel fuel quality. Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2004
Dátum zrušenia: 1. 9. 2013
Jazyk: SK
ICS: 75.160.20
Triediaci znak: 65 6194
Úroveň zapracovania: idt EN 14275:2003
Vestník: 01/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14275:2013-09 (65 6194)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje postup na odber vzoriek benzínu a motorovej nafty z výdajných stojanov, ktorých vzorky sa používajú na hodnotenie kvality automobilových palív.Obsah normy STN EN 14275
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Zásobníky vzoriek a uzávery 5
5 Požiadavky na bezpečnosť 6
6 Postup odberu vzoriek 7
7 Ustanovené organizácie 8
Príloha A (informatívna) – Nadstavce na výdajnú pištoľ pre vzorkovanie benzínu a ich používanie 9
Príloha B (normatívna) – Vyhlásenie o odbere vzorky 12
Literatúra 14