RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11670
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11670Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11670
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy parametrov zväzku laserových lúčov. Polohová stabilita zväzku lúčov (ISO 11670: 2003/Cor.1: 2004)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam parameters. Beam positional stability (ISO 11670:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 31.260, 37.020
Triediaci znak: 19 2015
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11670:2003, idt ISO 11670:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 03/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11670:2001-09 (19 2015)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma definuje metódy určujúce polohovú stabilitu zväzku laserových lúčov.Obsah normy STN EN ISO 11670
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Názvy a definície 6
4 Súradnicový systém a osi zväzku laserových lúčov 8
4.1 Rozloženie osi zväzku laserových lúčov 8
4.2 Súradnicový systém 8
5 Skúšobné podmienky 10
5.1 Polohová stabilita 10
5.2 Uhlová stabilita zväzku laserových lúčov 10
6 Merací systém, skúšobné vybavenie a pomocné zariadenia 10
6.1 Príprava 10
6.2 Kontrola prostredia 10
6.3 Snímací systém 10
6.4 Optika usmerňovania zväzku laserových lúčov, optické tlmiče, rozptyľovače zväzku laserových lúčov, zaostrovacie elementy 11
6.5 Kalibrácia 11
7 Skúšobný postup 11
7.1 Všeobecne 11
7.2 Polohová stabilita zväzku laserových lúčov 11
7.3 Uhlová stabilita zväzku laserových lúčov 12
8 Vyhodnotenie 12
8.1 Polohová stabilita zväzku laserových lúčov 12
8.2 Uhlová stabilita zväzku laserových lúčov 13
9 Protokol o skúške 14
Príloha A (informatívna) Šírenie absolútnej stability lúča 17
Príloha B (informatívna) – Rozpojenie krátkodobých a dlhodobých prúdení 19