Tlačiť

STN EN ISO 12005Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 12005
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy parametrov zväzku laserových lúčov. Polarizácia (ISO 12005: 2003)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam parameters. Polarization (ISO 12005:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 31.260, 37.020
Triediaci znak: 19 2016
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 12005:2003, idt ISO 12005:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 12005:2001-09 (19 2016)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma stanovuje metódu určenia stavu polarizácie a, ak je to možné, stupeň polarizácie zväzku laserových lúčov z cw lasera.Obsah normy STN EN ISO 12005
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné metódy stavu polarizácie 7
4.1 Princípy merania 7
4.2 Usporiadanie zariadení 7
4.3 Komponenty 8
4.4 Skúšobná metóda 9
4.5 Analýza výsledkov 10
5 Protokol o skúške 11
Príloha A (informatívna) Celkový opis stavu polarizácie monochromatického zväzku laserových
lúčov 13
Príloha ZA (normatívna) – Odkazy na medzinárodné normy so zodpovedajúcimi európskymi normami 15
Literatúra 16