RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15367-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15367-1



Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:




Označenie: STN EN ISO 15367-1
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy na určovanie tvaru čela vlny laserového zväzku. Časť 1: Terminológia a základné aspekty (ISO 15367-1: 2003)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment. Test methods for determination of the shape of a laser beam wavefront. Part 1: Terminology and fundamental aspects (ISO 15367-1:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.31, 31.260
Triediaci znak: 19 2028
Úroveň zapracovania: idt ISO 15367-1:2003, idt EN ISO 15367-1:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 15367-1:2004-01 (19 2028)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť medzinárod. normy ISO 15367 špecifikuje metódy topografie čela vlny laserového zväzku meraním a vyhodnotením.



Obsah normy STN EN ISO 15367-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
3.1 Všeobecné definície 6
3.2 Termíny a definície súvisiace s rozložením hustoty výkonu (energie) 7
3.3 Termíny a definície súvisiace s astigmatizmom 8
3.4 Termíny a definície vzťahujúce sa na charakteristiku a topografiu čela vlny 9
3.5 Termíny a definície vzťahujúce sa na meranie sklonu čela vlny 10
4 Skúšobné metódy 11
4.1 Typy laserov 11
4.2 Bezpečnosť 11
4.3 Skúšobné prostredie 11
4.4 Modifikácia zväzku 11
4.5 Detektorové zariadenie 12
4.6 Meracie prístroje čela vlny 13
5 Postupy skúšania a merania 13
5.1 Vyrovnávanie 13
5.2 Kalibrovanie 13
5.3 Vizuálna kontrola automatizovanej analýzy údajov 14
5.4 Postupy merania 14
6 Analýza kvality čela vlny 14
6.1 Polynomické zastúpenie čela vlny 14
6.2 Výpočet kvality čela vlny 14
7 Nepresnosť 16
7.1 Požiadavky na určovanie nepresností 16
7.2 Zdroje nepresnosti 16
8 Protokol o skúške 17
Príloha A (informatívna) – Astigmatizmus a laserové zväzky 18
Príloha ZA (normatívna) – Odkazy na medzinárodné normy so zodpovedajúcimi európskymi normami 22
Literatúra 23