Tlačiť

STN EN 12288


Označenie: STN EN 12288 zrušená
Slovenský názov: Priemyselné armatúry. Posúvače z medených zliatin
Anglický názov: Industrial valves. Copper alloy gate valves
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2004
Dátum zrušenia: 1. 11. 2010
Jazyk: SK
ICS: 23.060.30
Triediaci znak: 13 3712
Úroveň zapracovania: idt EN 12288:2003
Vestník: 09/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/04, 12/08, 7/09, 3/07, 2/10,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12288:2010-11 (13 3712)
Nahradené normy: STN EN 12288:2004-04 (13 3712)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre posúvače z medených zliatin na všeobecné používanie, ktoré sú vybavené prírubovým, závitovým koncom, koncom na spájkovanie, koncom určeným na lisovaný spoj, alebo koncom s voľnou presuvnou maticou.Obsah normy STN EN 12288
Predhovor 7

1 Predmet normy 7

2 Normatívne odkazy 7

3 Termíny a definície 9

4 Požiadavky 9
4.1 Klasifikácia 9
4.2 Konštrukcia 12
4.3 Funkčné charakteristiky 14

5 Skúšobné metódy 17
5.1 Výrobná tlaková skúška 17
5.2 Použiteľnosť skúšok plynom 17
5.3 Trvanie skúšky 17

6 Vyhlásenie o zhode 17

7 Označovanie 18

8 Označovanie a príprava na skladovanie a prepravu 18
8.1 Požadované označovanie 18
8.2 Povinné označovanie 18

Príloha A (normatívna) – Materiály 20

Príloha B (normatívna) – Tlakové/tepelné charakteristiky 22

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 97/23/ES 24

Literatúra 25