Tlačiť

STN EN ISO 11151-2


Označenie: STN EN ISO 11151-2 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Štandardné optické prvky. Časť 2: Optické prvky pre infračervenú spektrálnu oblasť (ISO 11151-2: 2000)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Standard optical components - Part 2: Components for the infrared spectral range (ISO 11151-2:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2015
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2018
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11151-2:2000, idt ISO 11151-2:2000
Vestník: 08/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11151-2:2015-12 (19 2018)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: