RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13130-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13130-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13130-2
Slovenský názov: Materiály a predmety v styku s požívatinami. Látky v plastoch podliehajúce obmedzeniam. Časť 2: Stanovenie kyseliny tereftálovej v potravinových simulačných médiách
Anglický názov: Materials and articles in contact with foodstuffs. Plastics substances subject to limitation. Part 2: Determination of terephtalic acid in food simulants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.250
Triediaci znak: 64 0249
Úroveň zapracovania: idt EN 13130-2:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 13130-2:2002-01 (64 0249)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť tejto európskej normy špecifikuje metódy na stanovenie monoméru kyseliny tereftálovej v potravinových simulačných médiách, ako sú destilovaná voda, 3 % (w/v) kyselina octová, 15 % (v/v) vodný roztok etanolu a olivový olej a iné tukové potravinové simulačné médiá, simulačné médiá D.