RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14344
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14344Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14344
Slovenský názov: Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Child use and care articles. Child seats for cycles. Safety requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 97.190
Triediaci znak: 94 3009
Úroveň zapracovania: idt EN 14344:2004
Vestník: 01/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 12/13, 10/14, 7/09, 5/15, 1/16, 2/06, 12/06,
Nariadenie vlády: 404/2007 451/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza požiadavky na detské sedačky na bicykle, ktoré sú určené na namontovanie na bicykle s pedálmi a elektricky poháňané bicykle na prepravu detí s hmotnosťou od 9 kg do 22 kg (približne od 9 mesiacov do 5 rokov), schopných sedieť bez pomoci.Obsah normy STN EN 14344
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Triedenie 7
5 Všeobecné požiadavky a skúšobné podmienky 8
5.1 Podstata najnevýhodnejších podmienok 8
5.2 Tolerancie a skúšobné podmienky 8
5.3 Poradie skúšok 8
6 Konštrukcia 8
6.1 Rozmery 8
6.2 Hrany, rohy a výčnelky 10
6.3 Zachytenie 11
6.4 Malé časti 11
6.5 Nálepky 12
7 Pevnosť a trvanlivosť 14
7.1 Požiadavky na pevnosť a trvanlivosť 14
7.2 Spôsob montáže na skúšku pevnosti a trvanlivosti 14
7.3 Vybavenie na skúšku pevnosti a trvanlivosti 14
7.4 Skúšobná metodika pevnosti a trvanlivosti 16
8 Pripevnenie sedačky na bicykel 18
8.1 Všeobecné požiadavky na všetky sedačky 18
8.2 Dodatočné požiadavky a skúšobné metódy na zadné sedačky pripevnené na nosiče batožiny 18
8.3 Dodatočné požiadavky na predné sedačky 18
9 Zádržný systém 18
9.1 Všeobecne 18
9.2 Účinnosť zádržného systému, skúška na prevalenie 19
9.3 Pripevnenie zádržného systému na sedačku 20
9.4 Pevnosť upínadiel 20
9.5 Mikropreklzávanie a pevnosť nastavovacích zariadení 20
9.6 Zapnutie zádržného systému 21
9.7 Zadržanie odolávajúce dieťaťu 21
10 Ochrana a zadržanie chodidla 22
10.1 Metodika ochrany chodidla 22
10.2 Zadržanie chodidla 23
11 Požiadavky na materiály 24
11.1 Chemické riziká 24
11.2 Korózia 24
11.3 Rozklad a napadnutie hmyzom 24
12 Označovanie 24
12.1 Všeobecné požiadavky na označovanie 24
12.2 Požiadavky na označenie zadných sedačiek 25
12.3 Požiadavky na označenie zadných sedačiek pripevnených na nosiče batožiny 25
12.4 Označenie, skúšobná metóda 25
13 Informácie pre kupujúceho 25
13.1 Všeobecné požiadavky na informácie pre kupujúceho 25
13.2 Osobitné informácie pre kupujúceho 25
14 Pokyny na používanie 26
14.1 Všeobecne 26
14.2 Osobitné pokyny na montáž a používanie 26
Príloha A (normatívna) – Nástroj na meranie sedačky 28
Príloha B (normatívna) – Skúšobné vaky 31
Príloha C (informatívna) – Odôvodnenie 32