RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1642
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1642


Označenie: STN EN 1642 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Zdravotnícke pomôcky pre stomatológiu. Dentálne implantáty
Anglický názov: Dentistry. Medical devices for dentistry. Dental implants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2005
Dátum zrušenia: 1. 3. 2010
Jazyk: SK
ICS: 11.060.15
Triediaci znak: 85 6336
Úroveň zapracovania: idt EN 1642:2004
Vestník: 02/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 6/07, 4/10, 4/09, 12/07, 2/06, 11/09, 7/08,
Nariadenie vlády: 582/2008 572/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1642:2010-03 (85 6336)
Nahradené normy: STN EN 1642:2004-11 (85 6336)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné požiadavky na dentálne implantáty. Chirurgicky implantovateľné dentálne materiály definované ako materiály pre záchovnú stomatológiu, sú zámerne vyňaté a popísané v norme EN 1641.Obsah normy STN EN 1642
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Dizajn a vlastnosti 7
4.3 Kontrola kontaminácie 7
4.3.1 Všeobecne 7
4.3.2 Dentálne implantáty dodávané sterilne 7
4.3.3 Dentálne implantáty dodávané nesterilne 7
4.3.4 Dentálne implantáty s obsahom materiálov živočíšneho pôvodu 7
4.4 Dentálne implantáty použité v kombinácii 7
4.5 Klinické skúmanie 8
4.6 Označovanie, etiketovanie a informácie od výrobcu 8
4.6.1 Všeobecne 8
4.6.2 Symboly 8
4.6.3 Etiketovanie 8
4.6.4 Návod na použitie 8
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
smernice ES 93/42/EHS 9
Literatúra 10