RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 20847
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 20847Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 20847
Slovenský názov: Ropné výrobky. Stanovenie celkového obsahu síry v automobilových palivách. Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (ISO 20847: 2004)
Anglický názov: Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20847:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 75.080, 75.160.30
Triediaci znak: 65 6112
Úroveň zapracovania: idt ISO 20847:2004, idt EN ISO 20847:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 20847:2004-06 (65 6112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma opisuje energeticky disperznú röntgenovú fluorescenčnú skúšobnú metódu (EDXRF) na určovanie obsahu síry v automobilových benzínoch vrátane automobilových benzínov obsahujúcich do 2,7 % (hm.) kyslíka a v motorových naftách vrátane motorových náft obsahujúcich do 5 % (obj.) metylesteru mastných kyselín s obsahom síry v rozmedzí od 30 mg/kg do 500 mg/kg.Obsah normy STN EN ISO 20847
Obsah
strana
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Podstata skúšky 6
4 Chemikálie a materiály 6
5 Prístroj 7
6 Odber vzoriek a príprava vzorky 8
7 Príprava prístroja 8
8 Kalibrácia 8
9 Postup 10
10 Výpočet 11
11 Vyjadrovanie výsledkov 11
12 Presnosť 11
13 Protokol o skúške 11
Príloha A (informatívna) – Interferencie 12
Príloha B (informatívna) – Pravidlá merania nízkeho obsahu síry (pod 100 mg/kg) 14
Literatúra 15